Instytut Technologii EksploatacjiBiuletyn Informacji Publicznej
Informacje ogólne

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Instytutu Technologii Eksploatacji - Państwowego Instytutu Badawczego jest stale rozwijany i aktualizowany.

Informacje publiczne będące w posiadaniu ITeE-PIB, inne niż udostępnione na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Instytutu, mogą być udostępnione wyłącznie na pisemny wniosek instytucji lub osoby zainteresowanej uzyskaniem informacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. nr 112, poz.1198). Wniosek należy złożyć w siedzibie ITeE-PIB w Radomiu.
Wniosek o udzielenie informacji publicznej rozpatruje każdorazowo Dyrektor Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB.

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznych Instytut ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, Instytut może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Autor: Eliza Sułkiewicz
Odsłon: 3934
Stan : aktualny
Data dodania: 2009.03.19 08:28:38
Ostatnia modyfikacja: 2017.01.18 13:46:23
Modyfikator: Andrzej Woś
Bunker Studio - strony internetowe, bipy, sklepy, pozycjonowanie i hosting