Instytut Technologii EksploatacjiBiuletyn Informacji Publicznej
Archiwum
Lista zakończonych postępowań:
 1. Dostawa próżniowego systemu pompowego, numer sprawy BW/02/2017
 2. Dostawa pulsatora hydraulicznego, numer sprawy BT/01/2017
 3. Dostawa aparatury do oznaczania zawartości azotu
  numer sprawy BL/03/2014
 4. Dostawy materiałów do produkcji poligraficznej
  numer sprawy NW/02/2014
 5. Obsługa zgłoszeń patentowych
  numer sprawy BJ/01/2014
 6. Dostawa wytrząsarki
  numer sprawy BP/03/2013
 7. Wykonanie tłoczenia płyt CD,
  numer sprawy PW/15/2013
 8. Dostawa kół zębatych stożkowych,
  numer sprawy BT/14/2013
 9. Dostawa przecinarki metalograficznej
  numer sprawy BW/13/2013
 10. Dostawa systemu napylarek próżniowych
  numer sprawy BW/12/2013
 11. Termomedernizacja budynku Laboratorium Systemów Sterowania ITeE - PIB
  numer sprawy PU/11/2013
 12. Dostawa komponentów elektropneumatycznych
  numer sprawy NT/01/2013
 13. Dostawa pomp perystaltycznych
  numer sprawy BP/07/2013

  Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych - oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką zamawiajacy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 14. Dostawa bioreaktora laboratoryjnego
  numer sprawy BP/08/2013
 15. Dostawa odczynników chemicznych
  numer sprawy BP/10/2013
 16. Budowa budynku laboratoriów mechatronicznych ITeE - PIB
  numer sprawy: PU/09/2013
   
 17. Dostawa zintegrowanego systemu informatycznego typu LIMS + Data Handling, numer sprawy NI/06/2013
 18. Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukowania
  numer sprawy PZ/05/2013
 19. Dostawa tribometru do badań wysokotemperaturowych,
  numer sprawy BW/04/2013
 20. Dostawa materiałów do produkcji poligraficznej,
  numer sprawy NW/02/2013
 21. Dostawa rentgenowskiego spektrometru fluorescencyjnego,
  numer sprawy BP/36/2012

 22. Obsługa zgłoszeń patentowych
  numer sprawy BJ/37/2012
 23. Dostawa skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM),
  numer sprawy BT/35/2012
 24. Wykonanie instalacji chemicznej,
  numer sprawy BL/27.4/2012

 25. Dostawa aparatu kulometrycznego,
  numer sprawy BP/33/2012
 26. Dostawa kamer cyfrowych z wyposażeniem i oprogramowaniem,
  numer sprawy BG/32/2012
 27. Dostawa spektrometru atomowej spektroskopii emisyjnej (ICP),
  numer sprawy BP/31/2012
 28. Dostawa robota przemysłowego,
  numer sprawy NT/34/2012
 29. Dostawa aparatu do oznaczania temperatury płynięcia i mętnienia,
  numer sprawy BP/22.2/2012
 30. Dostawa tribometru do badań wysokotemperaturowych,
  numer sprawy BW/28/2012
  Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych - oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką zamawiajacy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  
 31. Dostawa podzespołów do budowy linii mieszalniczej surowców włókienniczych,
  numer sprawy BL/23.3/2012
Autor: Eliza Sułkiewicz
Odsłon: 4653
Stan : aktualny
Data dodania: 2009.03.19 08:30:50
Ostatnia modyfikacja: 2017.07.14 15:26:25
Modyfikator: Wojciech Karsznia
Bunker Studio - strony internetowe, bipy, sklepy, pozycjonowanie i hosting