Instytut Technologii EksploatacjiBiuletyn Informacji Publicznej
Majątek

Majątek Instytutu Technologii Eksploatacji - Państwowego Instytutu Badawczego, państwowej osoby prawnej, składa się z:
- gruntów o łącznej powierzchni 68.064 m2,
- budynków o powierzchni użytkowej 17.421 m2,
- środków trwałych, obrotowych, maszyn i urządzeń.

Powyższe grunty i budynki posiadają urządzone Księgi Wieczyste, odpowiednio:
- w Radomiu: oznaczone numerami: 452555 i 83713, przechowywane w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym w Radomiu;
- w Łodzi: oznaczona numerem 98204, przechowywana w XVI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia.
 
Instytut nie posiada długów.
Instytut nie jest udziałowcem spólek handlowych.

Autor: Eliza Sułkiewicz
Odsłon: 3457
Stan : aktualny
Data dodania: 2009.03.19 08:32:57
Ostatnia modyfikacja: 2017.01.18 13:48:24
Modyfikator: Andrzej Woś
Bunker Studio - strony internetowe, bipy, sklepy, pozycjonowanie i hosting